Bovan Consulting je konsultantska kuća posvećena najvišim profesionalnim standardima u pružanju stručnih usluga i saveta, usmerena na ostvarenje političkih i poslovnih interesa odabranih klijenata. Iskustvo i znanje naših konsultanata pretočeno je u podršku klijentima i konsalting u oblastima:

strategije poslovanja i menadžment konsaltinga
pravnog i političkog savetovanja
ostvarivanja interesa i povezivanja
upravljanja reputacijom i strateške komunikacije

Prisustvo u Parizu, Briselu i Londonu, kao i rad u celoj jugoistočnoj Evropi pruža Bovan Consulting klijentima mogućnosti kao nijedna druga konsultantska kuća sličnog portfelja u regionu.
 
 

Bovan Consulting kreira dugoročna održiva, inovativna i primenjiva rešenja fokusirana na ostvarenje precizno definisanih interesa klijenata.  Našim klijentima obezbeđujemo strategijsko promišljanje i pristup kao i praktičnu izvedbu programa savetovanja duž linije konsultantskih usluga. Mi smo usmereni ka stvaranju merljivih poslovnih rezultata.

Bovan Consulting je jedinstvena konsultantska kuća po tome što putem stalne inicijative i konkretnih rešenja donosi strateške odluke i spremna je da preuzima odgovornost za rezultate.
 
Preko petnaest godina stručnog iskustva u kombinaciji sa posvećenim multidisciplinarnim timovima predstavljaju garanciju da ce naš klijent ostvariti svoje ciljeve i uvek biti za korak ispred!
 
 
Bovan Consulting. Strategic counselling, legal advice and communications. Brussels, Belgrade, Paris, London.